Oferta

Ochrona własności intelektualnej jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Naszymi Klientami są zarówno twórcy jak i podmioty oraz instytucje, które w różny sposób zajmują się obrotem i zarządzaniempowstałymi utworami.

Zapewniamy im:

  • przygotowywanie lub opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego, a w szczególności: obejmujących przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych, a także umów związanych z oprogramowaniem komputerowym;

  • reprezentację przed sądami i urzędami administracji publicznej w sporach dotyczących:

    • naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych do utworów, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych czy wynalazków;
    • naruszenia umów licencyjnych,
    • zwalczania nieuczciwej konkurencji dotyczącej naśladownictwa produktów, znaków towarowych

newsletter

Wpisz swój adres e-mail i zapisz się na nasz
darmowy newsletter. Bądź z nami na bieżąco!