Oferta

Obecnie wiele umów z udziałem konsumentów jest zawieranych przy użyciu wzorców umownych przygotowywanych przez korporacje, a konsumenci często padają ich ofiarą.
Treść wzorców umownych lub poszczególne postanowienia może budzić poważne wątpliwości co do ich zgodności z prawem. Ich umieszczenie w umowach konsumenckich może stać się źródłem trudności, a nawet szkody finansowej. Dlatego też służymy pomocą prawną Klientom w następujących sprawach:


  • sprawy dotyczące umów kredytowych - roszczenia konsumentów wynikające w szczególności
    z zawartych umów kredytów „frankowych” (kredyty złotówkowe waloryzowane kursem waluty obcej);
  • poliso-lokaty – sprawy dotyczące zwrotu opłaty likwidacyjnej pobieranej przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy rozwiązaniu umowy, sprawy dotyczące innych bezprawnych opłat
    i prowizji w poliso-lokatach i innych produktach inwestycyjno-ubezpieczeniowych;
  • upadłość konsumencka.

newsletter

Wpisz swój adres e-mail i zapisz się na nasz
darmowy newsletter. Bądź z nami na bieżąco!